Seglingsföreskrifter

Sjökort för veckoseglingar på RHSS

RHSS SEGLINGSFÖRESKRIFTER för VECKOSEGLINGAR, SRS-2024  VERSION 1

REGLER

Seglingarna genomförs enligt kappseglingsreglerna (KSR) appendix S. Båtklass är SRS. Tävlingsnivå grön.
Båt med alternativt SRS-tal får anmälas utan flygande försegel enligt A.4.3 b) ii). 

Båt med högst två personers besättning får välja att kappsegla med SRS-tal för shorthandedsegling enligt A.4.3 b) iv).

Deltagande båt får använda autopilot (ändrar KSR 52).

VILLKOR FÖR ATT DELTA

Båt skall vara ansvarsförsäkrad. Båt skall vara standardbåt eller klassbåt i SRS-tabell, eller mätbrevsbåt med giltigt SRSm- eller SRSv-mätbrev.

ANMÄLAN & REGISTRERING

Deltagare med telefonnummer skall anmälas före varje enskild kappsegling. Anmälningslistan dras in 18:20 (lördag/söndag 10:20).

TIDSPROGRAM

Varningssignal gr.1
flagga O upp
18:45
(Lö/Sö 10:45)
1 ljud
Förberedelsesignal gr.1
flagga P upp
18:46
(Lö/Sö 10:46)
1 ljud
1-minutssignal
flagga P ner.    
18:49
(Lö/Sö 10:49)
1 långt ljud
Start Grupp 1
flagga O ner. 
18:50
(Lö/Sö 10:50)
1 ljud
Varningssignal gr.2
flagga R upp
19:00
(Lö/Sö 11:00)
1 ljud
Förberedelsesignal  gr.2
flagga P upp
19:01
(Lö/Sö 11:01)
1 ljud
1-minutssignal,
flagga P ner
19:04
(Lö/Sö 11:04)
1 långt ljud
Start Grupp 2
flagga R ner.
19:05
(Lö/Sö 11:05)
1 ljud


GRUPPINDELNING

Ingen segling genomförs om totalt antal båtar är mindre än tre.

Båda grupper startar i första start 18:50 med klassflagga O och R.

Seglingsledaren kan välja två starter enligt

Start 1: båtar med SRS-TAL till 0,894. Klassflagga O.   

Start 2: båtar med SRS-TAL från 0,895. Klassflagga R.

SRS-grupptillhörighet bestäms av båtens grund-SRS tal.

MÄRKEN

Märke A*)Gul stolpe N 55°59.30′E 12°44.50′
Märke B*)Gul stolpebanflagga BN 55°58.54′E 12°44.83′
Märke C*)Gul Boj  (ny placering)banflagga CN 55°58.85′E 12°43.90′
Märke D*)Ostmärkebanflagga DN 55°59.42′E 12°42.85′
Märke EE7-bojbanflagga EN 55°59.06′E 12°42.38′
Märke FVästmärke Knähakenbanflagga FN 56°00.07′E 12°42.00′
Märke GVästmärke Vrakprickenbanflagga GN 55°59.98′E 12°43.07′
Märke HGult ”X” specialmärkebanflagga HN 55°59.46′E 12°43.93′
Märke K*)Gul stolpebanflagga KN 55°59.90′E 12°43.60′

*) Märken som ingår i fast bana.

BANA

Banan är kryss-länsbana och anges på anmälningslistan.  Märken enligt tabell och skiss. Bana A-B och A-C, samtliga märken om babord. Bana A-D, A-E, A-F, A-G och A-H, samtliga märken om styrbord. Banan kan avkortas. Innan varningssignal kan banan ändras och signaleras då med ljud och flagga.

Seglingsledaren kan välja fast bana A-K-A-D-A-E-A-B-A
med styrbords rundning och start och målgång söderifrån.

Seglingsledaren kan välja alternativ kortbana med andra märken. Vid kortbana kan mer än en segling per kväll genomföras. Annonseras vid anmälan.

STARTEN

Startlinjen är enligt anmälningslistan antingen mellan märke A och utlagd flaggprick, eller mellan märke A och Starttorn. Vid alternativ kortbana anges startlinje vid anmälan.

MÅLLINJE

Mållinjen är mellan märke A och Starttorn. Bana A-B, A-C och fast bana målgång från syd, övriga målgång från norr. Vid alternativ kortbana anges mållinje vid anmälan.

ÖVRIGA SIGNALER

Målgång signaleras med ljudsignal.

Avkortning av bana – flagga S och ljudsignal.

STRAFF

OCS vid jaktstart kan ge 20% poängstraff enligt KSR 44.3.

TIDSBEGRÄNSNING

Seglingarna avbryts 21:30 på våren. Seglingarna avbryts 21:00 (söndag 14:00) på hösten. Har någon båt gått i mål innan dess förlängs tiden med 30 min.

PROTEST

Protest skall vara inlämnad senast 30 min efter målgång.

POÄNGBERÄKNING

Seriens 17 seglingar poängberäknas enligt KSR A. Regel A5.3 gäller. 5 seglingar får räknas bort.
Om mer än en alternativ kortbana seglas en kväll poängberäknas båtens resultat för kvällen till en poäng enligt lågpoängsystemet.

Prisutdelning sker i samband med Ärtseglingen.

SÄKERHET

Deltagare ansvarar själv för sitt beslut att delta i en kappsegling eller fortsätta att kappsegla.
Seglingsledare skall finnas, men får segla i egen båt. Ingen segling påbörjas då medelvinden är >12 m/s. Personlig flytutrustning skall bäras av alla ombord. Godkända lanternor skall vara tända vid mörkrets inbrott. Minst ett handbloss skall finnas tillgängligt i båten.
Båt som utgår skall kontakta seglingsledaren snarast. VHF med kanal 77 bör finnas ombord.

Råå 24-04-22