Bli medlem

Medlemsansökan

Kontakta RHSS kansli för ansökan om inträde i klubben. Du kan även maila oss så skickar vi en medlemsansökan, fyll i filen och skicka den till RHSS, antingen via mail eller post.

Medlemsansökan kan du också ladda hem från följande länk. Medlemsansökan

Medlemsförmåner

  • Tidningen Båtliv
  • Tillgång till klubbhuset Åkroken för privata sammankomster
  • Tillgång till klubbhuset Råånocken för privata sammankomster
  • Tillgång till mastskjul
  • Fritt deltagande i veckokappseglingarna
  • Social gemenskap
  • Reducerad båtförsäkringspremie
  • Tillgång till klubbens Albin Express för veckosegling eller dagsegling.
  • Tillgång till klubbens två SUP-ar (Stå-Upp-Paddelbräda).

Medlemsavgifter 

Medlemskap, typPris
Familjemedlemsskap850:-
Medlemsavgift senior500:-
Medlemsavgift hustru/sambo350:-
Medlemsavgift yngre senior 22-30 år250:-     *)
Medlemsavgift junior100:-     

Vinterplats i mastskjul
 (helår inom parentes)
 
Kort mast, upp till 12 m200:-  (400:-)
Medellång mast, upp till 15,5 m           250:-  (500:-)
Lång mast, över 15,5 m, max 17,2 m300:-  (600:-)
Bom100:-
Kajak, SUP, windsurfingbräda eller motsvarande, per enhet 1/6 till 15/9.200:-
Cykel, per cykel 1/6 till 15/9.200:-

Mast i mastskjul skall vara ren från vantspridare, vant och vantskruvar samt utskjutande delar som radar, tv antenn mm.

Övrig information

Medlemsavgiften skall vara betald den 1/3 aktuellt medlemsår. 

Junior är man till och med det kalenderåret man fyller 21 år eller till och med det år junioren bor hos den vuxna betalmedlemmen, dock längst till kalenderåret junioren är 25 år.

*)    I kombination med övriga medlemsformer är man kvalificerad som “yngre senior” när man går med i föreningen som enskild medlem i åldersspannet  mellan 22 och 30 år. Man kan också gå från “överårig” familjemedlem, dvs från 26 år, till att bli “yngre senior” medlem.

Medlem som på grund av sjukdom, resa eller annan anledning försummat att lösa medlemsavgiften kan lämpligen sätta in motsvarande summa på RHSS:s bankgiro, 5646 – 7392.