Klubbens historia

Råå Helsingborg Segelsällskap, RHSS, bildades 1970 genom en sammanslagning av Hälsingborgs Segelsällskap, HSS och Råå Båtklubb, RBK.

HSS bildades redan 1911 och deras hamn och klubbhus låg ute på Norra Väster, piren ut mot Restaurang Parapeten. Samma år fick klubben ett privilegiebrev från Kung. Maj:t som gjorde det möjligt för helsingborgarna att segla utanför territorialgränsen. HSS båtar fick därmed samma förmåner och rättigheter i Norden och stora delar av Europa som i hemmafarvattnen.

På 1960-talet krävde en allt intensivare färjetrafik mer plats och Helsingborgs Hamn ville införa förbud mot segling in och ut ur Norra hamnen. Eftersom flertalet segelbåtar på den tiden inte var utrustade med hjälpmotor så skulle förbudet innebära att många medlemmar inte kunde ha sina båtar kvar på Norra Väster. HSS började då inleda förhandlingar med Råå Båtklubb om en eventuell sammanslagning för att kunna utnyttja den då nybyggda småbåtshamnen i Råå.

Råå Båtklubb var en betydligt yngre förening än HSS, den bildades så sent som 1955, och deras klubbhus låg vid Åkroken i Råå-ån.

Vid det konstituerande mötet den 30 januari 1970 fastställdes den nya föreningens namn till Råå Helsingborg Segelsällskap, i dagligt tal RHSS.

Ett nytt klubbhus byggdes vid nya småbåtshamnen och vintern 1987/1988 blev detta hus ännu större genom att huset lyftes och en ny bottenvåning murades upp.

I samband med planerna på en ny småbåtshamn i Helsingborg delades återigen RHSS upp. 1993 bildades HYC, Helsingborgs Yacht Club, i samband med delningen övertog HYC klubbhuset på Norra Väster.  RHSS valde att behålla namnet Råå Helsingborg Segelsällskap. 


Under verksamhetsåret 2010-2011 firade RHSS sitt 100 års jubileum med en stor fest på Råånocken. Till festen var bl. a. hedersgäster från omkringliggande klubbar som HYC, RJK, Viken mm inbjudna.

På hösten 2014 rasade signalmasten ner, efter mer än 50 år som landmärke. Med stort engagenmang från många medlemmar har under 2015 en ny signalmast installerats, och framförallt en ny mastfot konstruerats, som gör att den nya masten skall klara RHSS 200 årsjubileum.

Ven Runt, som är en stor tävling i södra Sverige, sponsrades för första gången av Skandia. Samtidigt användes “Tracking” för första gången på Ven Runt, vilket bidrog till att man på land kunde följa båtarna positioner på havet.

År 2015  kvalade RHSS till Allsvenskan i segling, en ny seglingsform för klubbar, som numera är väldigt populär i Sverige. En ny era för seglingen, även inom RHSS.