Ensamkappsegling

Ensamseglingen är en segling där vi seglar med en persons besättning. Det är alltså en segling där skepparen själv får stå för alla sina handlingar. Det går inte att skylla i från sig på någon annan i besättningen. 😀

Seglingstiden för ensamseglingen är i allmänhet 2-3 timmar. Banan ligger på östra sidan om farleden, dvs i anslutning till Råå hamn. Seglingen startas enligt jaktstart. Båten med lägsta SRS-talet startar först och den båt som kommer först i mål vinner och  blir Klubbmästare i ensamkappsegling.

Årets segling (2023) genomförs söndagen den 27 augusti.