Sektioner i klubben

Klubbsektionen

Anna Engström (ordförande)

Jan Zetterström
Jon Mikaelsson
Ralf Pettersson

Seglingssektionen

Lars-Eric Persson (ordförande)

Johan Winberg (även mätman)
Jan Kronqvist
Sven Sjöberg
Johnny Håkansson
Göran Ingers
Jan Sandberg
Anton Pålsson

Fritidsbåtsektionen

Ralf Petterson (ordförande)
Peter Larsen 

Stugråd, Råånocken

Stugfogde för RHSS klubbhus Råånocken är Tina Rundqvist.

Stugrådet består av:

  • Ulf Nilsson
  • Lars-Bertil Sjölander
  • Peter Blomberg
  • Stefan Pedersen
  • Sara Larsdotter Hallqvist
  • Andrea Hofmann von Baltenau
  • Andreas Rundqvist

Stugorganisationen ansvarar för skötseln av klubbhuset.

Stugråd, Åkroken

Stugfogde för RHSS klubbhus Åkroken är tf Tina Rundqvist.

Stugrådet består av:

  • Sven Nilsson
  • Bernt Karlsson
  • Roland Pettersson

Stugorganisationen ansvarar för skötseln av klubbhuset.

Roderbladet

Roderbladskommitten består av:

Vilande. 

Merparten hanteras digitalt via hemsida, facebook och mail. Funderingar och nya uppslag skickas med fördel till kansli@rhss.se