Sektioner i klubben

Klubbsektionen

Anna Engström (ordförande)

Jan Zetterström
Ralf Pettersson

Seglingssektionen

Lars-Eric Persson (ordförande)

Johan Winberg (även mätman)
Jan Kronqvist
Sven Sjöberg
Johnny Håkansson
Göran Ingers
Jan Sandberg
Anton Pålsson

Fritidsbåtsektionen

Ralf Petterson (ordförande)
Peter Larsen 

Stugråd

Stugfogde för RHSS klubbhus är Andreas Rundqvist.

Stugrådet för Råånocken består av:

  • Tina Rundqvist
  • Peter Blomberg
  • Lars-Bertil Sjölander
  • Stefan Pedersen
  • Colin Best

Stugrådet för Åkroken består av:

  • Christer Hansson
  • Per Igglund

Stugorganisationen ansvarar för skötseln av klubbhusen.

Hemsidan

Hemsidesansvarig / webredaktör är:

  • Per Walderyd

Roderbladet

Roderbladskommitten består av:

Vilande. 

Merparten hanteras digitalt via hemsida, facebook och mail. Funderingar och nya uppslag skickas med fördel till kansli@rhss.se