Föreningen

RHSS är en aktiv klubb med runt 600 medlemmar. Klubben har två klubbhus, “Råånocken” i Råå småbåtshamn, och “Åkroken” i Råå gamla fiskehamn. 

Bland medlemmarna finns både segel-och motorbåtar, kappseglare och långseglare. Det som förenar oss alla är kärleken till havet och båtlivet. 

RHSS syfte och ändamål

RHSS är en allmännyttig idell idrottsförening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet och segelsporten. 

RHSS skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap i en väl utvecklad social gemenskap.

RHSS har att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt samt att samordna verksamheten vid Åkroken och Råånocken.