Vår traditionella familjedag som börjar med loppis och fortsätter med tipsrunda, ett fantastiskt sillabord och sedan “Slå katten ur tunnan” för de yngre sker i år söndagen den 26 mars.

LOPPIS, klockan 10-12

Alla som har något sjö-, vatten- eller havsrelaterat är välkomna att få en plats att sälja det som ligger hemma i gömmorna.
Vi öppnar upp Råånocken kl 9:45 för er som vill ha en liten plats för att avyttra era saker.
Mellan klockan 10:00 och 12:00 är loppisen öppen. Under tiden säljs korv, kaffe och läsk.
Ingen anmälan krävs till loppisdagen och det är kostnadsfritt att delta.

TIPSRUNDA och SILLABORD

Tipsrundan börjar kl 12:30 för de som vill ta en uppfriskande tur runt hamnen.
Kl 13:15 serveras traditionsenligt sillabord med sill och lite där till.
Under eftermiddagen slår de mindre ”Katten ur tunnan”.
Pris vuxna 200:-, barn under 14 år 50:- för mat och tipsrunda.

Anmälan är bindande, senast onsdagen den 22/3 till kansli@rhss.se alternativt genom
teckningslista som finns på anslagstavlan på Råånocken.

Välkomna till denna familjesöndag med många bra loppisklipp, god mat och gemenskap
med alla trevliga deltagande klubbmedlemmar.